Fibrous Dysplasia of Bone

Fibrös skeletal dysplasi

Svensk definition

En skelettsjukdom, kännetecknad av uttunning av benbarken och ersättning av benmärgen med grynig, fibrös vävnad med bennålar, som ger smärta, rörelsesvårigheter och tilltagande missbildning. Sjukdomen kan omfatta ett enda skelettben (monostotisk fibrös dysplasi) eller flera (polyostotisk fibrös dysplasi).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bone Fibrous Dysplasia Bone Fibrous Dysplasias Osteitis Fibrosa Disseminata Jaffe-Lichtenstein Disease Jaffe Lichtenstein Disease Fibrocystic Dysplasia of Bone Bone Fibrocystic Dysplasia Bone Fibrocystic Dysplasias Fibrocartilaginous Dysplasia of Bone Bone Fibrocartilaginous Dysplasia Bone Fibrocartilaginous Dysplasias