Fibromyalgia

Fibromyalgi

Svensk definition

Ett allmänt, icke-ledanknutet, reumatiskt syndrom, kännetecknat av myalgi och punktvis muskelömhet. Muskelsmärtan förvärras av inaktivitet och kyla. Tillståndet åtföljs ofta av generella symtom som sömnstörningar, trötthet, stelhet, huvudvärk och ibland nedstämdhet. Det föreligger stora likheter mellan fibromyalgi och kronisk trötthetssyndrom. Fibromyalgi kan uppkomma som en primär eller sekundär sjukdom. Vanligast är tillståndet hos kvinnor i åldern 20 till 50 år.

Engelsk definition

A common nonarticular rheumatic syndrome characterized by myalgia and multiple points of focal muscle tenderness to palpation (trigger points). Muscle pain is typically aggravated by inactivity or exposure to cold. This condition is often associated with general symptoms, such as sleep disturbances, fatigue, stiffness, HEADACHES, and occasionally DEPRESSION. There is significant overlap between fibromyalgia and the chronic fatigue syndrome (FATIGUE SYNDROME, CHRONIC). Fibromyalgia may arise as a primary or secondary disease process. It is most frequent in females aged 20 to 50 years. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1494-95)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fibromyalgias Fibromyalgia-Fibromyositis Syndrome Fibromyalgia Fibromyositis Syndrome Fibromyalgia-Fibromyositis Syndromes Syndrome, Fibromyalgia-Fibromyositis Syndromes, Fibromyalgia-Fibromyositis Rheumatism, Muscular Muscular Rheumatism Fibrositis Fibrositides Myofascial Pain Syndrome, Diffuse Diffuse Myofascial Pain Syndrome Fibromyositis-Fibromyalgia Syndrome Fibromyositis Fibromyalgia Syndrome Fibromyositis-Fibromyalgia Syndromes Syndrome, Fibromyositis-Fibromyalgia Syndromes, Fibromyositis-Fibromyalgia Fibromyalgia, Secondary Fibromyalgias, Secondary Secondary Fibromyalgia Secondary Fibromyalgias Fibromyalgia, Primary Fibromyalgias, Primary Primary Fibromyalgia Primary Fibromyalgias