Fenthion

Fention

Svensk definition

Kraftig kolinesterashämmare som används mot insekter och förrådskvalster.

Engelsk definition

Potent cholinesterase inhibitor used as an insecticide and acaricide.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mercaptophos Baytex Lebaycid