Fanconi Anemia

Fanconis anemi

Svensk definition

Medfödd sjukdom som påverkar alla delar av benmärgen och leder till anemi, leukopeni, trombopeni, och som är förknippad med hjärt-, njur- och extremitetsmissbildningar, samt ändrad hudpigmentering. Spontana kromosombrott, leukemibenägenhet och pancytopeni hör också till sjukdomen. Sjukdomen omfattar minst sju komplementerande grupper: FANCA, FANCB, FANCC, FANCD, FANCE, FANCF och FANCG.

Engelsk definition

Congenital disorder affecting all bone marrow elements, resulting in ANEMIA; LEUKOPENIA; and THROMBOPENIA, and associated with cardiac, renal, and limb malformations as well as dermal pigmentary changes. Spontaneous CHROMOSOME BREAKAGE is a feature of this disease along with predisposition to LEUKEMIA. There are at least 7 complementation groups in Fanconi anemia: FANCA, FANCB, FANCC, FANCD1, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, and FANCL. (from Online Mendelian Inheritance in Man, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=227650, August 20, 2004)

Svenska synonymer

Fanconianemi

Engelska synonymer

Anemias, Fanconi Fanconi Anemias Fanconi's Anemia Anemia, Fanconi's Fanconi Pancytopenia Fanconi Panmyelopathy Anemia, Fanconi Fanconi Hypoplastic Anemia