Factor XI

Faktor XI

Svensk definition

En stabil blodkoagulationsfaktor som medverkar i den inre koagulationsprocessen. Den aktiverade formen XIa aktiverar faktor IX till att bilda IXa. Brist på faktor XI kallas ofta hemofili C.

Engelsk definition

Stable blood coagulation factor involved in the intrinsic pathway. The activated form XIa activates factor IX to IXa. Deficiency of factor XI is often called hemophilia C.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Factor Eleven Blood Coagulation Factor XI Plasma Thromboplastin Antecedent Antecedent, Plasma Thromboplastin Thromboplastin Antecedent, Plasma Coagulation Factor XI Factor XI, Coagulation Factor 11