Factor IX

Faktor IX

Svensk definition

Lagringsstabil blodkoagulationsfaktor med inre verkan. Dess aktiverade form, IXa, bildar komplex med faktor VIII och kalcium på blodplättsfaktor 3 så att faktor X aktiveras till Xa. Brist på faktor IX leder till hemofili B (Christmas sjukdom). Syn. hemofili B-faktor; Christmas faktor.

Engelsk definition

Storage-stable blood coagulation factor acting in the intrinsic pathway of blood coagulation. Its activated form, IXa, forms a complex with factor VIII and calcium on platelet factor 3 to activate factor X to Xa. Deficiency of factor IX results in HEMOPHILIA B (Christmas Disease).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Factor Nine Autoprothrombin II Christmas Factor Factor IX Fraction Plasma Thromboplastin Component Blood Coagulation Factor IX Factor IX Complex Factor 9 Coagulation Factor IX Factor IX, Coagulation