Eye Injuries

Ögonskador

Svensk definition

Skador på ögonen till följd av våld eller annan yttre påverkan. Hit hör både ytliga skador och inre ögonskador.

Engelsk definition

Damage or trauma inflicted to the eye by external means. The concept includes both surface injuries and intraocular injuries.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Eye Injury Injury, Eye Injuries, Eye