Epidermolysis Bullosa

Epidermolysis bullosa

Svensk definition

En grupp genetiskt betingade sjukdomar som kännetecknas av blåsbildning i eller avflagning av hud och slemhinnor. Det finns fyra huvudtyper: aquisita, simplex, lethalis och dystrophica. Av de tre senare finns flera varianter.

Engelsk definition

Group of genetically determined disorders characterized by the blistering of skin and mucosae. There are four major forms: acquired, simple, junctional, and dystrophic. Each of the latter three has several varieties.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acantholysis Bullosa