Environment Design

Miljödesign

Svensk definition

Utformning av omgivningen för att medge eller främja specifika beteende- eller verksamhetsmönster.

Engelsk definition

The structuring of the environment to permit or promote specific patterns of behavior.

Svenska synonymer

Hälsosamma platser Miljöplanering

Engelska synonymer

Design, Environment Designs, Environment Environment Designs Healthy Places Healthy Place