Endothelium, Lymphatic

Endotel, lymfatiskt

Svensk definition

Sammanhängande cellskikt (intima) i lymfkärlen. Det har större genomsläpplighet än det vanliga kärlendotelet, idet det saknar selektiv absorption och har till huvudfunktion att ta bort plasmaproteiner som sipprat genom kapillärkärlen till vävnaderna.

Engelsk definition

Unbroken cellular lining (intima) of the lymph vessels (e.g., the high endothelial lymphatic venules). It is more permeable than vascular endothelium, lacking selective absorption and functioning mainly to remove plasma proteins that have filtered through the capillaries into the tissue spaces.

Svenska synonymer

Lymfatiskt endotel

Engelska synonymer

Lymphatic Endothelium Endotheliums, Lymphatic Lymphatic Endotheliums