Chlorpyrifos

Klorpyrifos

Svensk definition

En kolinesterashämmare av organotiofosfat, som används som insekt- och kvalsterbekämpningsmedel.

Engelsk definition

An organothiophosphate cholinesterase inhibitor that is used as an insecticide and as an acaricide.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lorsban Dursban