Cromolyn Sodium

Natriumkromoglikat

Svensk definition

Ett kromoglicinsyrasalt som verkar genom att hämma utsöndring av kemiska mediatorer (bl a histamin) från aktiverade mastceller. Medlet används för förebyggande behandling av såväl allergisk som ansträngningsutlöst astma, men har ingen effekt vid redan utlöst astmaanfall.

Engelsk definition

A chromone complex that acts by inhibiting the release of chemical mediators from sensitized MAST CELLS. It is used in the prophylactic treatment of both allergic and exercise-induced asthma, but does not affect an established asthmatic attack.

Svenska synonymer

Lomudal Kromolyn Kromoglicinsyra Kromoglikat

Engelska synonymer

Sodium Cromoglycate Cromoglycate, Sodium Disodium Cromoglycate Cromoglycate, Disodium Aarane Bicromat Spray Cromoglycate Opticrom FPL-670 FPL 670 FPL670 Intal Lomudal Nalcrom Nasalcrom Vicrom Cromolyn Cromoglicic Acid Acid, Cromoglicic Cromoglycic Acid Acid, Cromoglycic