Cromolyn Sodium

Natriumkromoglikat

Svensk definition

Ett kromoglicinsyrasalt som verkar genom att hämma utsöndring av kemiska mediatorer (bl a histamin) från aktiverade mastceller. Medlet används för förebyggande behandling av såväl allergisk som ansträngningsutlöst astma, men har ingen effekt vid redan utlöst astmaanfall.

Engelsk definition

A chromone complex that acts by inhibiting the release of chemical mediators from sensitized mast cells. It is used in the prophylactic treatment of both allergic and exercise-induced asthma, but does not affect an established asthmatic attack.

Svenska synonymer

Lomudal

Engelska synonymer

Sodium Cromoglycate Cromoglycate, Sodium Disodium Cromoglycate Cromoglycate, Disodium Aarane Bicromat Spray Cromoglycate Opticrom FPL-670 FPL 670 FPL670 Intal Lomudal Nalcrom Nasalcrom Vicrom Cromolyn Cromoglicic Acid Acid, Cromoglicic Cromoglycic Acid Acid, Cromoglycic