Dimethoate

Dimetoat

Svensk definition

Ett kolinesterashämmande insektsbekämpningsmedel bestående av en organisk svavelfosforförening.

Engelsk definition

An organothiophosphorus cholinesterase inhibitor that is used as a systemic and contact insecticide.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Phosphamide Bi-58 Bi 58 Bi58 Rogor