Diethylcarbamazine

Dietylkarbamazin

Svensk definition

Ett maskmedel som används i citratform för behandling av filariasis (filarios), särskilt vid infektioner med Wucheria bancrofti eller Loa loa.

Engelsk definition

An anthelmintic used primarily as the citrate in the treatment of filariasis, particularly infestations with Wucheria bancrofti or Loa loa.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Carbamazine Diethylcarbamazine Citrate (1:1) Diethylcarbamazine Citrate (1:2) Hetrazan Diethylcarbamazine Phosphate (1:1) Notezine Diethylcarbamazine L-Tartrate (1:1) Diethylcarbamazine Maleate Maleate, Diethylcarbamazine Diethylcarbamazine Monohydrochloride Monohydrochloride, Diethylcarbamazine Diethylcarbamazine Citrate Citrate, Diethylcarbamazine Loxuran