Diazinon

Diazinon

Svensk definition

En kolinesterashämmare (innehållande organothiofosfor) som används som insektsbekämpningsmedel.

Engelsk definition

A cholinesterase inhibitor that is used as an organothiophosphorus insecticide.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dimpylate Neocidol Neotsidol Bazudine