Deafness

Dövhet

Svensk definition

Ett allmänt begrepp för fullständig förlust eller grav nedsättning av hörseln på ett eller båda öron.

Engelsk definition

A general term for the complete loss of the ability to hear from both ears.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hearing Loss, Complete Complete Hearing Loss Hearing Loss, Extreme Extreme Hearing Loss Prelingual Deafness Deafness, Prelingual Deafness, Acquired Acquired Deafness Deafness Permanent Permanent, Deafness Permanents, Deafness Hearing Loss Permanent Permanent, Hearing Loss Deaf Mutism Deaf-Mutism