Dantrolene

Dantrolen

Svensk definition

Skelettmuskelavslappnande medel som påverkar retnings-sammandragningsmekanismen i muskelfibern. Det används vid kramper och andra neuromuskulära störningar. Trots att verkningsmekanismen förmodligen inte är av central karaktär, så sammanförs dantrolen vanligtvis med de centralstimulerande avslappningsmedlen.

Engelsk definition

Skeletal muscle relaxant that acts by interfering with excitation-contraction coupling in the muscle fiber. It is used in spasticity and other neuromuscular abnormalities. Although the mechanism of action is probably not central, dantrolene is usually grouped with the central muscle relaxants.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dantrolene Sodium Sodium, Dantrolene Dantrium