Phyllodes Tumor

Phyllodes tumör

Svensk definition

Bindvävstumör som formas oftast inom intralobulär bröst stroma. Karakteriseras av snabb förstoring av en asymmetrisk, fast och rörlig massa. Sällsynt phyllodes tumör i prostata är också känd.

Engelsk definition

A type of connective tissue neoplasm typically arising from intralobular stroma of the breast. It is characterized by the rapid enlargement of an asymmetric firm mobile mass. Histologically, its leaf-like stromal clefts are lined by EPITHELIAL CELLS. Rare phyllodes tumor of the prostate is also known.

Svenska synonymer

Cystosarcoma phyllodes Cystosarkom phyllodes

Engelska synonymer

Phyllodes Tumors Tumor, Phyllodes Tumors, Phyllodes Cystosarcoma Phyllodes Cystosarcoma Phylloides Malignant Cystosarcoma Phyllodes Cystosarcoma Phyllodes, Malignant