Cystadenoma

Cystadenom

Svensk definition

En godartad tumör som uppstår ur körtelepitelvävnad, i vilken ansamlingar av cystisk vätska bildas. I vissa fall kan stora delar av, eller till och med hela, tumören bestå av cystisk massa.

Engelsk definition

A benign neoplasm derived from glandular epithelium, in which cystic accumulations of retained secretions are formed. In some instances, considerable portions of the neoplasm, or even the entire mass, may be cystic. (Stedman, 25th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cystadenomas