Cystadenoma, Serous

Seröst cystadenom

Svensk definition

En cystisk tumör i äggstockarna, innehållande en tunn, klar, gulaktig serös vätska och varierande mängder fast vävnad, och som är många gånger mer elakartad än mucinöst cystadenom. Den kan uppträda som en enda isolerad tumör, parvilokulärt eller multilokulärt. Den är ofta dubbelsidig och papillär, och cystorna kan variera avsevärt i storlek.

Engelsk definition

A cystic tumor of the ovary, containing thin, clear, yellow serous fluid and varying amounts of solid tissue, with a malignant potential several times greater than that of mucinous cystadenoma (CYSTADENOMA, MUCINOUS). It can be unilocular, parvilocular, or multilocular. It is often bilateral and papillary. The cysts may vary greatly in size. (Dorland, 27th ed; from Hughes, Obstetric-Gynecologic Terminology, 1972)

Svenska synonymer

Cystadenom, seröst

Engelska synonymer

Cystadenomas, Serous Serous Cystadenoma Serous Cystadenomas