Cyclodextrins

Cyklodextriner

Svensk definition

En homolog grupp cykliska glukaner, bestående av alfa-1,4-bundna glukosenheter, som uppstår till följd av verkan av cyklodextringlukanotransferas på stärkelse eller liknande ämnen. Enzymet produceras av vissa Bacillusarter. Cyklodextriner bildar inklusionskomplex med ett stort antal substanser.

Engelsk definition

A homologous group of cyclic GLUCANS consisting of alpha-1,4 bound glucose units obtained by the action of cyclodextrin glucanotransferase on starch or similar substrates. The enzyme is produced by certain species of Bacillus. Cyclodextrins form inclusion complexes with a wide variety of substances.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cyclodextrin Derivatives Derivatives, Cyclodextrin Cyclomaltooligosaccharides Cyclodextrin Cycloamylose