Cross-Cultural Comparison

Tvärkulturell jämförelse

Svensk definition

Jämförelse av olika psykologiska, sociologiska eller kulturella faktorer i syfte att ådagalägga likheter eller skillnader mellan två eller flera olika kulturer eller samhällen.

Engelsk definition

Comparison of various psychological, sociological, or cultural factors in order to assess the similarities or diversities occurring in two or more different cultures or societies.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Comparison, Cross-Cultural Comparisons, Cross-Cultural Cross Cultural Comparison Cross-Cultural Comparisons Transcultural Studies Studies, Transcultural Study, Transcultural Transcultural Study