Commitment of Mentally Ill

Psykiatriskt tvångsomhändertagande

Svensk definition

Omhändertagande av patient med allvarlig psykisk störning med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (SOSFS 1991:1128).

Engelsk definition

Legal process required for the institutionalization of a patient with severe mental problems.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mentally Ill Commitments Outpatient Commitment Commitment, Outpatient