Cleft Lip

Läppspalt

Svensk definition

Medfödd defekt i överläppen, där överkäkens utsprång inte växt ihop med de sammanfogade mediala näsutskotten. Defekten tros vara orsakad av en bristfällig mesodermförflyttning i i huvudet.

Engelsk definition

Congenital defect in the upper lip where the maxillary prominence fails to merge with the merged medial nasal prominences. It is thought to be caused by faulty migration of the mesoderm in the head region.

Svenska synonymer

Harläpp Harmynthet

Engelska synonymer

Cleft Lips Lip, Cleft Lips, Cleft Harelip Harelips