Chromaffin Granules

Kromaffinkorn

Svensk definition

Små korn i binjurarna och andra organ, vilka har till uppgift att syntetisera, lagra, omsätta och utsöndra epinefrin och norepinefrin.

Engelsk definition

Organelles in CHROMAFFIN CELLS located in the adrenal glands and various other organs. These granules are the site of the synthesis, storage, metabolism, and secretion of EPINEPHRINE and NOREPINEPHRINE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Chromaffin Granule Granule, Chromaffin Granules, Chromaffin