Chondrosarcoma

Kondrosarkom

Svensk definition

En långsamt växande elakartad tumörform med ursprung i broskceller, vanligast i bäckenets ben eller nära ändarna på långa benpipor, hos medelålders eller äldre människor. De flesta kondrosarkom uppkommer "de novo" (utan föregående förändringar), men några kan uppstå i en befintlig, godartad broskvävsförändring eller hos patienter med enkondromatos.

Engelsk definition

A slowly growing malignant neoplasm derived from cartilage cells, occurring most frequently in pelvic bones or near the ends of long bones, in middle-aged and old people. Most chondrosarcomas arise de novo, but some may develop in a preexisting benign cartilaginous lesion or in patients with ENCHONDROMATOSIS. (Stedman, 25th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Chondrosarcomas