Cholecalciferol

Kolekalciferol

Svensk definition

Ett fettlösligt vitamin (D3), derivat av 7-dehydroxikolesterol, som bildas genom att ultraviolett strålning bryter C9-C10-bindningen. Det skiljer sig från ergokalciferol genom sin enkla bindning mellan C22 och C23 och avsaknad av en metylgrupp vid C24.

Engelsk definition

Derivative of 7-dehydroxycholesterol formed by ULTRAVIOLET RAYS breaking of the C9-C10 bond. It differs from ERGOCALCIFEROL in having a single bond between C22 and C23 and lacking a methyl group at C24.

Svenska synonymer

Vitamin D3 D3-vitamin

Engelska synonymer

Calciol (3 beta,5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol Vitamin D 3 Vitamin D3 Cholecalciferols