Receptors, Calcitriol

Kalcitriolreceptorer

Svensk definition

Proteiner, främst i cytoplasma, som specifikt binder kalcitriol, förflyttar sig till kärnan och reglerar transkription av specifika segment av DNA med hjälp av D-receptorsamverkande proteiner (s k DRIP). Vitamin D omvandlas till kalcitriol i levern och njurarna och verkar sålunda slutligen genom dessa receptorer.

Engelsk definition

Proteins, usually found in the cytoplasm, that specifically bind calcitriol, migrate to the nucleus, and regulate transcription of specific segments of DNA with the participation of D receptor interacting proteins (called DRIP). Vitamin D is converted in the liver and kidney to calcitriol and ultimately acts through these receptors.

Svenska synonymer

Receptorer, kalcitriol

Engelska synonymer

1,25-Dihydroxycholecalciferol Receptors 1,25 Dihydroxycholecalciferol Receptors Receptors, 1,25-Dihydroxycholecalciferol Vitamin D3 Receptor D3 Receptor, Vitamin Receptor, Vitamin D3 Vitamin D3 Receptors Receptors, Vitamin D3 D3 Receptors, Vitamin 1,25-Dihydroxyvitamin D3 Receptor 1,25 Dihydroxyvitamin D3 Receptor D3 Receptor, 1,25-Dihydroxyvitamin Receptor, 1,25-Dihydroxyvitamin D3 1,25-Dihydroxyvitamin D3 Receptors 1,25 Dihydroxyvitamin D3 Receptors D3 Receptors, 1,25-Dihydroxyvitamin Receptors, 1,25-Dihydroxyvitamin D3 Calcitriol Receptor Receptor, Calcitriol Calcitriol Receptors Receptors, Cholecalciferol Cholecalciferol Receptors Vitamin D Receptor D Receptor, Vitamin Receptor, Vitamin D Receptors, Vitamin D D Receptors, Vitamin Vitamin D Receptors 1,25-Dihydroxyvitamin D 3 Receptor 1,25 Dihydroxyvitamin D 3 Receptor Receptors, 1,25-Dihydroxyvitamin D 3 Receptors, Vitamin D 3 Vitamin D 3 Receptor Vitamin D 3 Receptors 1,25-Dihydroxycholecalciferol Receptor 1,25 Dihydroxycholecalciferol Receptor Receptor, 1,25-Dihydroxycholecalciferol