Chemosterilants

Kemiska steriliseringsmedel

Svensk definition

Föreningar som leder till att organismer förlorar fortplantningsförmågan. De används ibland för att begränsa utbredningen av skadedjur genom att orsaka sterilitet hos hannarna i populationen.

Engelsk definition

Compounds that cause reproductive sterility in organisms. They are sometimes used to control pest populations by sterilizing males within the population.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.