Ischemic Attack, Transient

Transitorisk ischemisk attack

Svensk definition

Korta, övergående episoder av lokal, icke-konvulsiv, ischemisk funktionsstörning i hjärnan med en varaktighet av mindre än 24 timmar, och ofta mindre än en timme, orsakade av kortvarig trombos eller emboli. Ischemin kan klassificeras utifrån distribution i kärlen, tidsmönster eller etiologi (t ex embolisk eller trombotisk art).

Engelsk definition

Brief reversible episodes of focal, nonconvulsive ischemic dysfunction of the brain having a duration of less than 24 hours, and usually less than one hour, caused by transient thrombotic or embolic blood vessel occlusion or stenosis. Events may be classified by arterial distribution, temporal pattern, or etiology (e.g., embolic vs. thrombotic). (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp814-6)

Svenska synonymer

TIA Transitorisk cerebral ischemi Mini-stroke Övergående ischemisk attack Övergående cerebral ischemi

Engelska synonymer

TIA (Transient Ischemic Attack) TIAs (Transient Ischemic Attack) Transient Ischemic Attack Attack, Transient Ischemic Attacks, Transient Ischemic Ischemic Attacks, Transient Transient Ischemic Attacks Brain TIA TIA, Brain Carotid Circulation Transient Ischemic Attack Transient Ischemic Attack, Carotid Circulation Transient Ischemic Attack, Vertebrobasilar Circulation Vertebrobasilar Circulation Transient Ischemic Attack Crescendo Transient Ischemic Attacks Transient Ischemic Attacks, Crescendo Posterior Circulation Transient Ischemic Attack Transient Ischemic Attack, Posterior Circulation Transient Ischemic Attack, Anterior Circulation Anterior Circulation Transient Ischemic Attack Brain Stem Ischemia, Transient Transient Ischemic Attack, Brain Stem Brainstem Ischemia, Transient Brainstem Ischemias, Transient Ischemia, Transient Brainstem Ischemias, Transient Brainstem Transient Brainstem Ischemia Brainstem Transient Ischemic Attack Transient Ischemic Attack, Brainstem Brain Stem Transient Ischemic Attack Cerebral Ischemia, Transient Cerebral Ischemias, Transient Ischemia, Transient Cerebral Ischemias, Transient Cerebral Transient Cerebral Ischemia Transient Cerebral Ischemias