Centromere

Centromer

Svensk definition

Den klara, insnörda delen av kromosomen där kromatiderna är förenade och genom vilken kromosomen är förbunden vid spindelfibrerna under celldelningen.

Engelsk definition

The clear constricted portion of the chromosome at which the chromatids are joined and by which the chromosome is attached to the spindle during cell division.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Centromeres