Carcinoma, Basal Cell

Basalcellskarcinom

Svensk definition

En elakartad hudtumör som sällan bildar metastaser, men som kan vara invasiv och destruktiv. Kliniskt indelas den i typer: nodulär, ärrliknande, fläckig och erytematös (rodnande). Mer än 95 % av denna cancerform förekommer hos patienter över 40 år. Den uppträder på hårig hud och oftast på hud utsatt för solljus. Ungefär 85 % finns på huvud och hals, resterande 15 % på bål, armar och ben.

Engelsk definition

A malignant skin neoplasm that seldom metastasizes but has potentialities for local invasion and destruction. Clinically it is divided into types: nodular, cicatricial, morphaic, and erythematoid (pagetoid). They develop on hair-bearing skin, most commonly on sun-exposed areas. Approximately 85% are found on the head and neck area and the remaining 15% on the trunk and limbs. (From DeVita Jr et al., Cancer: Principles & Practice of Oncology, 3d ed, p1471)

Svenska synonymer

Basaliom Basalcellepiteliom

Engelska synonymer

Basal Cell Carcinoma Basal Cell Carcinomas Carcinomas, Basal Cell Rodent Ulcer Rodent Ulcers Ulcers, Rodent Ulcer, Rodent Epithelioma, Basal Cell Basal Cell Epithelioma Basal Cell Epitheliomas Epitheliomas, Basal Cell Carcinoma, Basal Cell, Pigmented