Neoplasms, Basal Cell

Basalcellstumörer

Svensk definition

Tumörer bestående av celler från det understa lagret av epidermis (överhuden). Begreppet avser inte tumörer belägna i basalskiktet.

Engelsk definition

Neoplasms composed of cells from the deepest layer of the epidermis. The concept does not refer to neoplasms located in the stratum basale.

Svenska synonymer

Basalcellscancer

Engelska synonymer

Basal Cell Neoplasms Basal Cell Neoplasm Cell Neoplasm, Basal Cell Neoplasms, Basal Neoplasm, Basal Cell Basal Cell Cancer Basal Cell Cancers Cancer, Basal Cell Cancers, Basal Cell Cell Cancer, Basal Cell Cancers, Basal