Body Weight Changes

Kroppsviktförändringar

Svensk definition

Klinisk manifestation av ändringar av en persons kroppsvikt i förhållande till normalvikten.

Engelsk definition

A clinical manifestation consisting of alterations in an individual's weight from his or her norm.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Body Weight Change Change, Body Weight Changes, Body Weight Weight Change, Body Weight Changes, Body