Blastomycosis

Blastomykos

Svensk definition

Svampinfektion som uppträder i två former: 1) en primär sårbildning kännetecknad av små hudknölar och små knutor längs lymfbanorna som kan läka ut inom loppet av några månader; 2) kroniska, granulomat ösa sårbildningar med tjocka skorpor, vårtliknande förändringar samt ovanlig kärlteckning och infektion i de mellersta och övre lungloberna.

Engelsk definition

A fungal infection that may appear in two forms: 1, a primary lesion characterized by the formation of a small cutaneous nodule and small nodules along the lymphatics that may heal within several months; and 2, chronic granulomatous lesions characterized by thick crusts, warty growths, and unusual vascularity and infection in the middle or upper lobes of the lung.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Blastomycoses Blastomycosis, North American North American Blastomycosis Gilchrist Disease Gilchrist's Disease Gilchrists Disease