Bicarbonates

Bikarbonater

Svensk definition

Oorganiska salter som innehåller -HCO3-radikalen. De är av betydelse för bestämmande av blodets pH. Halten av bikarbonatjoner regleras av njurarna, och nivåerna i blodet utgör en indikator på alkalireserven och buffringskapaciteten.

Engelsk definition

Inorganic salts that contain the -HCO3 radical. They are an important factor in determining the pH of the blood and the concentration of bicarbonate ions is regulated by the kidney. Levels in the blood are an index of the alkali reserve or buffering capacity.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hydrogen Carbonates Carbonates, Hydrogen Bicarbonate Carbonic Acid Ions Ions, Carbonic Acid Hydrogen Carbonate Carbonate, Hydrogen Bicarbonate Ion Ion, Bicarbonate Bicarbonate Ions Ions, Bicarbonate