Azinphosmethyl

Azinfosmetyl

Svensk definition

En organotiofosforkolinesterashämmare som använts som medel mot kvalster och insekter.

Engelsk definition

An organothiophosphorus cholinesterase inhibitor. It has been used as an acaricide and as an insecticide.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Azinphos-Methyl Azinphos Methyl Guthion