Atrial Fibrillation

Förmaksflimmer

Svensk definition

Störning i hjärtrytmen kännetecknad av snabb, oregelbunden förmakspuls och ineffektiva förmakssammandragningar.

Engelsk definition

Abnormal cardiac rhythm that is characterized by rapid, uncoordinated firing of electrical impulses in the upper chambers of the heart (HEART ATRIA). In such case, blood cannot be effectively pumped into the lower chambers of the heart (HEART VENTRICLES). It is caused by abnormal impulse generation.

Svenska synonymer

Atrieflimmer

Engelska synonymer

Atrial Fibrillations Fibrillation, Atrial Fibrillations, Atrial Auricular Fibrillation Auricular Fibrillations Fibrillation, Auricular Fibrillations, Auricular Persistent Atrial Fibrillation Atrial Fibrillation, Persistent Atrial Fibrillations, Persistent Fibrillation, Persistent Atrial Fibrillations, Persistent Atrial Persistent Atrial Fibrillations Familial Atrial Fibrillation Atrial Fibrillation, Familial Atrial Fibrillations, Familial Familial Atrial Fibrillations Fibrillation, Familial Atrial Fibrillations, Familial Atrial Paroxysmal Atrial Fibrillation Atrial Fibrillation, Paroxysmal Atrial Fibrillations, Paroxysmal Fibrillation, Paroxysmal Atrial Fibrillations, Paroxysmal Atrial Paroxysmal Atrial Fibrillations