Ascariasis

Spolmaskinfektion

Svensk definition

Infektion med nematoder av släktet Ascaris. Födoämnen innehållande parasitens ägg ger upphov till diarre och pneumonit. Parasiterna förekommer i områden med dåliga sanitära förhållanden eller där avfö ring från människor används för gödsling.

Engelsk definition

Infection by nematodes of the genus ASCARIS. Ingestion of infective eggs causes diarrhea and pneumonitis. Its distribution is more prevalent in areas of poor sanitation and where human feces are used for fertilizer.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ascariases Ascaris Infection Ascaris Infections Infection, Ascaris Infections, Ascaris