Aortography

Aortografi

Svensk definition

Radiologisk undersökning av kroppspulsådern och dess förgreningar med hjälp av kontrastmedel.

Engelsk definition

Radiographic visualization of the aorta and its branches by injection of contrast media, using percutaneous puncture or catheterization procedures.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Aortographies