Anemia, Hemolytic, Congenital

Medfödd hemolytisk anemi

Svensk definition

Hemolytisk anemi till följd av vissa inbyggda erytrocytdefekter.

Engelsk definition

Hemolytic anemia due to various intrinsic defects of the erythrocyte.

Svenska synonymer

Anemi, hemolytisk, medfödd

Engelska synonymer

Hemolytic Anemia, Congenital Anemia, Hemolytic, Hereditary Hemolytic Anemia, Hereditary Anemia, Hereditary Hemolytic Anemias, Hereditary Hemolytic Hemolytic Anemias, Hereditary Hereditary Hemolytic Anemias Hereditary Hemolytic Anemia Congenital Hemolytic Anemia Anemia, Congenital Hemolytic Anemias, Congenital Hemolytic Congenital Hemolytic Anemias Hemolytic Anemias, Congenital