Pain Insensitivity, Congenital

Smärtokänslighet, medfödd

Svensk definition

Ett syndrom som karakteriseras av okänslighet till smärta trots förmågan att urskilja noxiös från icke-noxiös stimulering. Uteblivna reflexer från hornhinna ochi intellektuell funktionsnedsättning kan förekomma. Familjära former med autosomalt dominant mönster har beskrivits.

Engelsk definition

A syndrome characterized by indifference to PAIN despite the ability to distinguish noxious from non-noxious stimuli. Absent corneal reflexes and INTELLECTUAL DISABILITY may be associated. Familial forms with autosomal recessive and autosomal dominant patterns of inheritance have been described. (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1343)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Congenital Insensitivity To Pain Congenital Pain Indifference Congenital Pain Insensitivity Congenital Analgesia Insensitivity, Congenital Pain Pain Indifference, Congenital Congenital Pain Indifferences Analgesia, Congenital Channelopathy-Associated Insensitivity To Pain Congenital Indifference to Pain Insensitivity To Pain, Congenital