Ammonia

Ammoniak

Svensk definition

En färglös, alkalisk gas. Den bildas i kroppen vid nedbrytning av organiskt material i samband med ett stort antal metaboliskt viktiga reaktioner.

Engelsk definition

A colorless alkaline gas. It is formed in the body during decomposition of organic materials during a large number of metabolically important reactions. Note that the aqueous form of ammonia is referred to as AMMONIUM HYDROXIDE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.