Alcoholism

Alkoholism

Svensk definition

En primär, kronisk sjukdom vars utveckling och yttringar påverkas av genetiska och psykosociala faktorer samt miljöfaktorer. Sjukdomen förvärras ofta gradvis och leder i många fall till döden. Den kännetecknas av oförmåga att styra drickandet, fokusering på alkohol, nyttjande av alkohol trots skadeverkningar och snedvridna föreställningar, i synnerhet förnekelse. Vart och ett av dessa symtom kan vara ihållande eller återkommande.

Engelsk definition

A primary, chronic disease with genetic, psychosocial, and environmental factors influencing its development and manifestations. The disease is often progressive and fatal. It is characterized by impaired control over drinking, preoccupation with the drug alcohol, use of alcohol despite adverse consequences, and distortions in thinking, most notably denial. Each of these symptoms may be continuous or periodic. (Morse & Flavin for the Joint Commission of the National Council on Alcoholism and Drug Dependence and the American Society of Addiction Medicine to Study the Definition and Criteria for the Diagnosis of Alcoholism: in JAMA 1992;268:1012-4)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Alcohol Dependence Dependence, Alcohol Alcohol Addiction Addiction, Alcohol Alcoholic Intoxication, Chronic Chronic Alcoholic Intoxication Intoxication, Chronic Alcoholic Alcohol Use Disorder Alcohol Use Disorders Use Disorders, Alcohol Alcohol Abuse Abuse, Alcohol Ethanol Abuse Abuse, Ethanol