Alcohol Deterrents

Medel mot alkoholberoende

Svensk definition

Ämnen som stör etylalkoholmetabolismen och därmed ger upphov till obehagliga biverkningar, avsedda att avskräcka från förtäring av alkoholhaltiga drycker. Medlen används för behandling av alkoholism.

Engelsk definition

Substances interfering with the metabolism of ethyl alcohol, causing unpleasant side effects thought to discourage the drinking of alcoholic beverages. Alcohol deterrents are used in the treatment of alcoholism.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Deterrents, Alcohol