Temperance

Måttlighet

Svensk definition

Vanemässig avhållsamhet vid tillfredsställande av naturliga aptiter. Gäller i synnerhet, men inte enbart, alkoholkonsumtion.

Engelsk definition

Habitual moderation in the indulgence of a natural appetite, especially but not exclusively the consumption of alcohol.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Temperances