Adiposis Dolorosa

Fettvävsreumatism

Svensk definition

Sällsynt sjukdom karakteriserad av smärtsamma, subkutana fettansamlingar. Dessa lipomliknande strukturer förekommer ofta på torson och extremiteterna men inte på ansiktet eller händerna.

Engelsk definition

A rare disease characterized by multiple tumor-like fatty deposits that press on nerves in various sites causing pain and weakness. Often these lipoma-like structures are located on the trunk and limbs but not on the face and hands.

Svenska synonymer

Adiposis dolorosa Dercums sjukdom

Engelska synonymer

Dercum's Disease Dercums Disease Disease, Dercum's Ander's Syndrome Ander Syndrome Syndrome, Ander's Anders Syndrome Anders Syndromes Syndrome, Anders Syndromes, Anders Adiposalgia Adiposalgias Adipose Tissue Rheumatism Adipose Tissue Rheumatisms Rheumatism, Adipose Tissue Rheumatisms, Adipose Tissue Tissue Rheumatism, Adipose Tissue Rheumatisms, Adipose Lipomatosis Dolorosa Dolorosa, Lipomatosis Dolorosas, Lipomatosis Lipomatosis Dolorosas Morbus Dercum Dercum, Morbus Dercums, Morbus Morbus Dercums Dercum Disease Disease, Dercum Decum-Vitaut Syndrome Decum Vitaut Syndrome Syndrome, Decum-Vitaut