Stargardt Disease

Stargardts sjukdom

Svenska synonymer

Stargardts makuladegeneration Juvenil makuladegeneration Fundus Flavimaculatus

Engelska synonymer

Fundus Flavimaculatus Stargardt Macular Degeneration Degeneration, Stargardt Macular Macular Degeneration, Stargardt Stargardt Macular Degenerations Stargardt Disease 1 Macular Dystrophy With Flecks, Type 1 Juvenile Macular Degeneration Degeneration, Juvenile Macular Juvenile Macular Degenerations Macular Degeneration, Juvenile