Scotoma

Skotom

Svensk definition

En lokal defekt i synfältet som omges av ett område med normal synförmåga. Det förekommer vid en rad olika ögonsjukdomar (t. ex. näthinnesjukdomar och grön starr), synnervssjukdomar och andra sjukdomstillstånd.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Scotomas Scotoma, Arcuate Arcuate Scotoma Arcuate Scotomas Scotomas, Arcuate Scotoma, Bjerrum Bjerrum Scotoma Bjerrum Scotomas Scotomas, Bjerrum Scotoma, Central Central Scotoma Central Scotomas Scotomas, Central Scotoma, Sector Scotomas, Sector Sector Scotoma Sector Scotomas Scotoma, Paracecal Paracecal Scotoma Paracecal Scotomas Scotomas, Paracecal Scotoma, Paracentral Paracentral Scotoma Paracentral Scotomas Scotomas, Paracentral Scotoma, Peripheral Peripheral Scotoma Peripheral Scotomas Scotomas, Peripheral Scotoma, Ring Ring Scotoma Ring Scotomas Scotomas, Ring Scotoma, Scintillating Scintillating Scotoma Scintillating Scotomas Scotomas, Scintillating Scotoma, Altitudinal Altitudinal Scotoma Altitudinal Scotomas Scotomas, Altitudinal Scotoma, Centrocecal Centrocecal Scotoma Centrocecal Scotomas Scotomas, Centrocecal