Lipofuscin

Lipofuscin

Svensk definition

Ett naturligt förekommande fettpigment med histokemiska egenskaper likande dem hos ceroid. Det ansamlas i olika normala vävnader och ökar i mängd med åldern.

Engelsk definition

A naturally occurring lipid pigment with histochemical characteristics similar to ceroid. It accumulates in various normal tissues and apparently increases in quantity with age.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.